Výstavba nového objektu MŠ Bystřice

Předmětem projektu je výstavba nového objektu mateřské školy v Bystřici v areálu hlavní budovy mateřské a základní školy. Nový objekt bude s kapacitou 48 dětí. Součástí výstavby bude také pořízení hracích prvků na zahradu, ozelenění a pořízení vnitřního vybavení. V objektu budou 2 třídy, každá s kapacitou 24 žáků s tím, že jedna třída bude věnována dětem do 3 let věku. Na základě poptávky a zkušeností zástupkyně ředitele školy pro proces předškolního vzdělávání se nepředpokládá úplné naplnění 1 třídy těmito mladšími dětmi. Podle odhadu by v prvním roce provozu mohlo být do školky přihlášeno a přijato 12 dětí mladších 3 let. Zbytek kapacity této třídy bude doplněn dětmi staršími. Druhá třída v novém objektu bude zcela heterogenní. Heterogenní třídy mají pozitivní vliv jak na vývoj dětí (starší děti přirozeně pomáhají menším dětem a učí se sociálním návykům, menší děti se ve společnosti starších dětí rychleji učí). Cílem projektu je také odstranit neefektivnost odlehlého objektu čp. 295. Tento jediný objekt mateřské školy je umístěn mimo areál – což činí komplikace při běžném provozu (dovoz jídla, společné akce apod.).

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017