• Home
  • Základní škola

Přírodovědný klokan 2021/2022

Ve středu 13. října 2021 se 64 žáků z 9. ročníku zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit a podpořit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci 9.A,B,C během 40 minut řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu bez použití kalkulačky, tabulek či jiných zdrojů informací. Úkoly měly různý stupeň obtížnosti a žáci mohli získat maximálně 120 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli letošního ročníku Přírodovědného klokana se stali:

MARCEL KOCUREK z 9.A (83 b)

JAKUB BURY z 9.C (72 b)

VERONIKA PYSZKOVÁ z 9.A (64 b)

RUDOLF KANTOR z 9.C (63 b)

Gratulujeme nejúspěšnějším řešitelům a děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do soutěže.

Mgr. Š. Skupieńová, Mgr. M. Vítková

C6BAB169 A2A4 4B56 8D2A 39375FFB3255
671424CB BE3C 4C9E 8831 18FDFC35697A
2EF4FECE 95D2 4483 A6A6 174EDD4512E5

Číst dál

Omezení provozu školy

Oznamuji, že v době podzimních prázdnin od středy 27.října do pátku 29.října 2021 bude škola v provozu následovně:

  1. základní škola – žáci mají podzimní prázdniny
  2. mateřská škola – středa 27.října 2021 plný provoz a v pátek 29.října 2021 bude mš uzavřena
  3. školní jídelna normálně vaří ve středu 27.října 2021 a v pátek 29.října 2021 se nebude vařit – sanitární den.

Číst dál

Oblíbený projekt po roční přestávce opět probíhá

Po roční přestávce byl opět zahájen projekt „Mrštné tělo“ určený pro žáky a žákyně 1. stupně. V tomto školním roce proběhne již 14. ročník. V první soutěži – štafetovém běhu čtyřčlenných smíšených družstev – běžci a běžkyně z 1. – 5. tříd bojovali o nejlepší umístění. Vítězové z každého ročníku byli vyhlášeni a odměněni v úterý 21. 9. 2021.

M. Svidrová

Číst dál

MADS – setkání učitelů SR

PROJEKT MADS

PRACOVNÍ SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO TÝMU

V rámci mezinárodního projektu MADS proběhla první pracovní schůzka organizačního týmu učitelů. Schůzka proběhla od 6.9.2021 do 11.9.2021 v Rakovci nad Ondavou na Slovensku.

Této pracovní schůzky se zúčastnili 3 zástupci z každé partnerské školy (Slovensko, Portugalsko, Španělsko a Česká rebublika. Naši školu reprezentovali: pan ředitel J. Čechura, koordinátorka projektu paní učitelka R. Krosová a koordinátorka sekce umění paní učitelka L. Čechurová.

V průběhu setkání proběhlo spoustu pracovních workshopů a aktivit týkající se zhodnocení práce v minulém školním roce a naplánování aktivit a výjezdů na další období. Proběhl také workshop týkající se nácviku regionálního tance karičky pod vedení profesionálního lektora z folklórního souboru. Tento tanec budou žáci nacvičovat v letošním školním roce, což je také aktivita v rámci tohoto projektu. Učitelé byli na exkurzích po národních kulturních památkách UNESCO Slovenské republiky – Spišský hrad a Spišské podhradí, Levoča, muzeum Františka II. Rakócziho ve městě Borša a Domaša. Nově nabyté informace budou předávat žákům během vyučování a workshopů.

Nově naplánovaná setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

Parterům ze Slovenska děkujeme za vřelé přijetí v Rakovci nad Ondavou, se kterými už spolupracujeme v rámci mezinárodních projektů již 15 let a těšíme se na setkání organizačního týmů učitelů v Bystřici v říjnu 2022.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Projekt MADS 2021/2022

PROJEKT MADS 2021-2022 – 2. rok spolupráce

I v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s partnery z mezinárodního projektu MADS. Je před námi druhý rok spolupráce a těšíme se i na osobní setkání. V minulém školním roce jsme společně s žáky splnili spoustu aktivit, ale vzhledem k pandemii COVID-19 se nám nepodařilo vycestovat. Proto jsme projekt byli nuceni prodloužit i na školní rok 2022-2023. Na pracovní schůzce učitelů na Slovensku na začátku září jsme naplánovali společně s našimi partnery setkání učitelů a žáků na další dva školní roky.

Setkání organizačních týmů učitelů proběhnou: SK – 9/2021, CZ – 10/2021, SP – 2/2022, PT – 9/2022. Výměnné pobyty žáků proběhnou: PT – 5/2022, CZ – 6/2022, SK – 10/2022, SP – 4/2023.

V letošním roce nás čeká opět spoustu aktivit týkající se národního kulturního dědictví, památek a tradic. Aktivity se opět budou týkat těchto oblastí: hudba, umění, tanec a zpěv.

Mezi první aktivity, které proběhnou na naší škole bude: Den Evropy, dílny týkající se tradic našich předků, vytvoření projektů o národním malíři J. Ladovi, soutěž talentů, vytvoření příběhu o hudebním nástroji.

Doufám, že se do těchto aktivit zapojí co nejvíce žáků naší školy. Ti nejaktivnější poté budou moci vycestovat do zahraničí nebo se seznámit s kamarády z partnerských škol v rámci mezinárodního setkání v Bystřici.

Těším se na naši spolupráci.

koordinátorka projektu Renata Krosová

Číst dál

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne takto:

  1. mateřská škola v plném provozu od 6.30 do 16 hodin, pro 2. a 6.třídu nově otevřen vchod od polské školy
  2. základní škola – žáci přijdou do školy na 8 hodin do svých kmenových tříd, slavnostní zahájení na školním náměstí nebude
  3. školní družina není ve středu 1.září v provozu
  4. školní jídelna pro žáky ve středu 1.září nevaří

Číst dál

Easyspeak – rodilý mluvčí

V letošním školním roce proběhnou výukové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím ONLINE pro výběr patnácti našich našich studentů z 9. tříd, 1x měsíčně, říjen až červen. Lekce jsou koncipovány jako vědomostní soutěž mezi týmy dvou škol na 9 různých témat.

Jazyková škola Easyspeak se nachází v Praze a Středočeském kraji a spolupracuje s více než 50ti základními školami již 11 let. Zajišťují výuku v dopoledních hodinách na ZŠ i odpoledne ve skupinových a individuálních lekcích, primárně angličtiny, ale i dalších cizích jazyků. Další informace naleznete na letáku, který se nachází ve vestibulu školy nebo na webu easyspeak.cz.

Deváťákům přejeme, aby si tyto lekce užili.

Renata Krosová, koordinátor projektu

Číst dál

BESKYDY – English camp

Beskydy – místo, kde žiji

Na začátku prázdnin proběhl příměstský tábor v zážitkovém centru URSUS, který zakončil tříletý projekt Beskydy – místo, kde žiji. Příměstského tábora se zúčastnili i někteří žáci naší školy.

V průběhu tábora se děti seznamovaly s různými zajímavostmi z přírody z oblasti Beskyd. Veškeré aktivity probíhaly v anglickém jazyce, takže se děti neobohatily jen o informace o fauně a flóře Beskyd, ale také mohly rozvíjet své znalosti anglického jazyka. Každý den se skládal vždy ze dvou částí, dopolední – teoretické a odpolední – praktické.

Účastníci se seznámili s informacemi z těchto témat: Šelmy Beskyd, jejich život a stopy – konkrétněji Medvěd hnědý. Hmyz – život hmyzu a stavba těla – konkrétněji  Modrásek bahenní/Modrásek obecný. Důležitost hmyzu v potravinovém řetězci a vliv hmyzu na náš život atd.

V praktické oblasti si děti vyrobily stopu šelmy – Rys obecný, vytvořily projekt ze života Modráska bahenního, v terénu pozorovaly orchidejovou louku v Horní Lomné, lovily vodní hmyz na mokřadu Upalone za asistence odborníka, vyzkoušely si výlov hmyzu v řece Lomňance a vymodelovaly si druhy hmyzu, které je během teoretické části zaujaly.

Všechny děti byly nadšené, protože se seznámily se zajímavými informacemi o regionu, ve kterém žijí , a to především o přírodě. Odnesly si spoustu zážitků, výrobků a také dárečků.

Tímto chci za ZŠ Bystřice poděkovat veškerému personálu zážitkového centra URSUS za skvělý tříletý projekt  a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších projektech a aktivitách.

Renata Krosová

Číst dál

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017