• Home
  • 04 Školní jídelna

04 Školní jídelna

 Vedoucí školní jídelny: Bc. Lucie Czepcová


Upozornění

S účinností od 1.7.2019 bude cena jednoho obědu:
  • pro žáky na 23,-  25,- a 30,- Kč
  • do jídlonosiče 68,- Kč (zákazníci DPS, PS a ostatní)
  • obědy v ŠJ pro ostatní 70,-
  • pro žáky se mění sazba za řádně neodhlášené obědy.
Částka činí 58,- ,60,- a 65,- Kč. Bližší informace u vedoucí školní jídelny.

© ZŠ a MŠ Bystřice 2017